Champion Interview: 2021 KitchenAid Senior PGA Champion Alex Cejka

Champion Interview: 2021 KitchenAid Senior PGA Champion Alex Cejka